Võ Trần Trí: Luật sư – Singapore

Là 1 Việt kiều để đảm bảo về tài sản tại Việt Nam tôi đã chọn Bất
động sản tại Phú Mỹ Hưng. Các bạn Phú Mỹ Hưng rất chuyên nghiệp và
đẳng cấp. Cảm ơn em Kinh Thành vì sự chân thành, lòng nhiệt tình và tính
trung thực trong công việc

Võ Trần Trí: Luật sư – Singapore